Start Om företaget Produkter Kontakta oss

Vår termiska solfångare genererar med samma area dubbelt så mycket energi som en konventionell solfångare. Utöver detta har den en multifunktion som möjliggör ett utökat användningsområde såsom tappvatten, luftvärme, poolvärme etc.

 

”Vår unikt konstruerade solpanel bidrar till att förse marknaden med en kraftfull utrustning för tillvaratagande av förnybar energi.”

Bennie Nilsson ::email::
Larry Heij ::email::